Felhasználási Feltételek

1. Feltételek
Az iskolába való belépéssel Ön beleegyezik abba, hogy kötelezi magát a jelen Felhasználási Feltételek, az összes alkalmazandó törvény és szabályozás betartására, és elfogadja, hogy felelős a vonatkozó helyi törvények betartásáért. Ha a feltételek valamelyikével nem ért egyet, akkor tilos a weboldal használata. Az iskola által kínált tartalmakat a vonatkozó szerzői- és védjegyjog védi.

2. Használati engedély
Az iskola webhelyéről letölthető anyagok egy példányának csakis személyes, nem pedig kereskedelmi célú, átmeneti megtekintés céljából történő ideiglenes letöltése engedélyezett. Ez egy licenc megadása, nem pedig a tulajdonjog átruházása, és ezen licenc alapján tilos:
Ez a licenc automatikusan megszűnik, ha megsérti ezeket a korlátozásokat, a Társaság pedig azt bármikor felmondhatja. Az anyagok megtekintésének befejeztekor, vagy a licenc megszűnésekor az elektronikus vagy nyomtatott formában birtokában lévő letöltött anyagokat köteles megsemmisíteni.

3. Felelősségkizárás
Az iskola honlapján szereplő anyagokat „ahogy vannak” állapotban bocsátjuk rendelkezésre. Az iskola nem vállal kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, és ezáltal elutasítja és megtagadja az összes többi garanciát, ideértve korlátozás nélkül a hallgatólagos garanciákat, a forgalmazhatóság feltételeit, az adott célra való alkalmasságot, a szellemi tulajdon tiszteletben tartását, vagy egyéb jogok megsértését. Továbbá az iskola nem garantálja vagy képviseli azon anyagok pontosságát, várható eredményeit vagy felhasználásának megbízhatóságát, melyek weboldalán találhatóak, egyéb módon hozzá köthetőek, vagy a weboldalára hivatkozó más weboldalakon találhatóak.

4. Korlátozások
Az iskola semmilyen esetben nem felelős bármilyen kárért (ideértve korlátozás nélkül az adatok vagy profit elvesztéséből, vagy a tevékenység megszakításából eredő károkat), amely az iskola weboldalán szereplő anyagok használatából, vagy az arra való képesség hiányából fakad, még akkor sem, ha az iskola szóbeli vagy írásbeli értesítést kapott az ilyen kár felmerülésének lehetőségéről. Mivel egyes jogrendszerek nem engedélyezik a hallgatólagos jótállások korlátozását, illetve a következményes vagy véletlen károkkal kapcsolatos felelősség korlátozását, elképzelhető, hogy ezen megkötések nem vonatkoznak Önre.

5. Felülvizsgálat és hibajegyzék
Az iskola webhelyén megjelenő anyagok műszaki, tipográfiai vagy fényképészeti hibákat tartalmazhatnak. Az Iskola nem garantálja, hogy a webhelyén található bármely anyag pontos, teljes vagy érvényes. Az iskola bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a weboldalán található anyagokat. Az iskola nem vállal azonban kötelezettséget az anyagok frissítésére.

6. Hivatkozások
Az iskola nem vizsgálta meg az összes hivatkozott weboldalt, és nem vállal felelősséget ezen weboldalak tartalmáért. Egy hivatkozás beillesztése nem jelenti a weboldal iskolánk általi jóváhagyását. Bármely ilyen hivatkozott weboldal használata a felhasználó saját felelőssége.

7. A weboldal Felhasználási Feltételeinek módosítása
Az iskola bármikor, előzetes értesítés nélkül felülvizsgálhatja weboldalának jelen Felhasználási Feltételeit. A weboldal használatával Ön kötelezi magát a Felhasználási Feltételek aktuális verziójának elfogadására.

8. Irányadó jog
Az iskola weboldalával kapcsolatos bármilyen követelési igénnyel kapcsolatban az iskola tulajdonosának székhelye szerinti joghatóság jár el, a kollíziós rendelkezésekre való tekintet nélkül.

9. Céginformáció

The Conscious Company Kft.
7400 Kaposvár, Könyves Kálmán utca 28.
ADÓSZÁM:
28758060-2-14
CÉGJEGYZÉKSZÁM:
14 09 317745